Bruisende brainstorm

Op zaterdag 11 januari vormde de Grote Zaal de arena voor een themavergadering over de algemene ruimten binnen CW. Van tevoren heeft het bestuur een vragenlijst rondgestuurd om onder de bewoners het gebruik van en de tevredenheid over alle algemene ruimten te peilen. Ook kon iedereen van tevoren suggesties en ideeën inbrengen voor verbetering of verandering van een algemene ruimte. Dit leverde heel veel ideeën op! We hebben vervolgens alle ideeën op flipovers geplakt en iedereen in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren met post-its. Zo ontstond een bruisende discussie over tal van onderwerpen tegelijk. Dit leverde veel bruikbare informatie over draagvlak en haalbaarheid, zodat we de ingediende ideeën de komende tijd zo goed mogelijk kunnen gaan uitvoeren. De themavergadering was daarmee een succes en we zijn dan ook voornemens om met deze opzet nog vele andere thema’s te verkennen!

20140111_11375820140111_113509