Geschiedenis

1979

In 1979 wordt een nieuw Centraal Wonen Project in Den Haag gestart. De initiatiefnemers Eef en Lenie Winterkamp en Pieter en Myriam Vink waren 4 van de 30 mensen die over waren van een eerste poging om een centraal-milieuvriendelijk-wonen-project neer te zetten.

De initiatiefnemers vinden in augustus 1979 gehoor bij de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing. Als ook de woningbouwvereniging ’s Gravenhage zich bereid verklaart aan het project mee te werken, kan op 14 december 1979 de vereniging Centraal Wonen worden opgericht. De vereniging wil een overkoepelende organisatie zijn voor meerdere projecten om zo het Centraal Wonen in den Haag (en omstreken) te bevorderen.
Naast actieve groep voor een aantal oudbouwprojecten ontstond een projectgroep nieuwbouw, die zich richt op een woningwet-huursectorproject in Houtwijk voor 42 huishoudens.

Intussen zijn er praatgroepen ontstaan om te brainstormen over de invulling van dit project. In 1980 wordt een architect uitgekozen, t.w. Andries van Wijngaarden die veel ervaring bleek te hebben met sociale woningbouw.
Een pakket van eisen, planning en procedure, externe activiteiten, secretariaat en financiën worden door afgevaardigden die het voorbereidingsteam, dat overleg voert met de woningbouwvereniging, gevormd.

1981

De beslissing valt over het terrein waar het project gebouwd kan worden.. De architect en de toekomstige bewoners bespreken het ontwerp. Andriessen betrekt de bewoners bij het ontwerp door hen te vragen zelf ideeën op ruitjespapier te zetten. Er komt nog informatie binnen over milieuvriendelijk bouwen maar de architect deelt mee dat het niet in de bouw kan worden meegenomen.
Een werkgroep energie maakt zich sterk voor het plaatsen van een windmolen. Vereniging Centraal Wonen Houtwijk ontstaat. Voorlopige bouwkosten geraamd op 7 miljoen. De gemiddelde kale huurprijs wordt geraamd op ?. 614,=. (ongeveer € 280,=)

1982

Om op de bouwkosten te besparen en daarmee de huurprijzen, wordt er gestart met besluiten zoals het zelf aanleggen van plinten. De statuten worden opgesteld en de woningen verdeeld. De basisbedragen van de huren worden bekend gemaakt. Er wordt een indeling gemaakt van de gemeenschappelijke ruimten. De offerte van de windmolen zijn binnen en een maquette van CW is in de maak. Kurt Martens maakt bekend dat de bouwtijd 10 maanden zal gaan duren. Op 21 december slaat mevr. Otter te Kolsté, gemeenteraadslid van Den Haag, de eerste paal die door de kinderen geverfd werd.

1983

Het concept huurovereenkomst met woningbouwvereniging en de statuten van de bewonersvereniging komen aan de orde. Er komt een bericht van de wethouder van Volkshuisvesting, dat er ongeveer fl. 340.000,= zo’n (€ 155.000,=) bezuinigd moet worden. De bouwvergunning wordt opgehaald en in maart begint de bouw. De werkgroep kinderopvang start haar werkzaamheden en er wordt gestemd over de kleuren van het gebouw. Tijdens een themavergadering komt aan de orde wie er voorrang moet hebben bij woningtoewijzing: interne of externe leden van de vereniging. In augustus besluit men de huren van de grote woningen te drukken, zodat ook zij in aanmerking komen voor huursubsidie (uitzondering voor de vijfkamerwoning). De statuten worden in september behandeld. De werkgroep fietsenstalling deelt mee dat de woningbouwvereniging de fietsenstalling bekostigt.Je kan een plaats huren voor fl. 4,= per mnd. Uit de geïnteresserden bleek niet genoeg gegadigden te zijn voor de drie-kamerwoningen. De winmolen is te hoog en daardoor afgekeurd. De werkgroep bewegwijzering, een eis van de gemeente, gaat in december van start. Op 17 december 1983 is er een eerste rondleiding in de bouw!

1984

Het nieuwe jaar start met een vernieuwde organisatie van het bestuur. Twee leden van het bestuur zijn coördinatoren van alle taakgroepen die elk een beleidsplan opzetten. Er komt een voorstel om de overgebleven driekamerwoningen te verdelen. De ruime tuin wordt ontworpen en aangelegd door de tuingroep. Invulling wasmachinerumtes, huiskamers/eetgroepen, verdeling van hobbies over de ruimten wordt besproken. Ieder huisnummer krijgt de taak om een deel van de gemeenschappelijke ruimten schoon te houden.

In juni komen de eerste bewoners in het gebouw. De grote verhuizing komt nu al heel dichtbij. Door een gemeenschappelijke verhuiskaart maken de toekomstige bewoners aan hun omgeving duidelijk met hoeveel “buren” ze straks Centraal gaan Wonen. Eerst moeten de gangen en trappenhuizen nog geverfd worden tijdens een gemeenschappelijk verfweekend. De grote zaal wordt ingericht met een bar, de bergingen, fietsenstalling, vloeren, logeerkamers,tuin, hobbyruimtes.

Op 29 september is het dan zover! Dhr. Cees Hobo, adjunct-directeur van de woningbouwvereniging ’s Gravenhage verricht de officiële opening van het gebouw!

Woningstichting HaagWonen is eigenaar van CW Houtwijk. CW Houtwijk is aangesloten bij de Huurdersvereniging HaagWonen, in 2001 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van bewoners van huurwoningen van HaagWonen te behartigen.