Verbinding in CW

Van tijd tot tijd dient de behoefte zich aan om te kijken waar we staan, wat we willen, wat nodig is om plezierig met elkaar om te gaan. Twee thema-zon-middagen – de eerste op 13 november, de tweede op 12 februari – worden georganiseerd en er komt een grote groep bewoners op af.

Saamhorigheid, communicatie en verantwoordelijkheid komen als belangrijkste waarden naar boven.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Saamhorigheid geven we invulling door o.a. samen dingen te doen. Activiteiten die CW’ers graag doen, komen op lijsten. Ieder kan zich melden als initiatiefnemer of deelnemer. Zo zal er straks meer voor elkaar worden gekookt, gedanst, geboulderd, gefietst en gewandeld.

Communicatie: welke vormen vinden we belangrijk? Gesprek, sociale activiteiten en vergaderingen scoren het hoogste. We doen een luisteroefening om bewuster te worden van goede communicatie. Hoe kan je werkelijk, zonder ruis, goed naar iemand luisteren?

Verantwoordelijkheid: we spreken over het bestuur van een woongroep. Wat is wettelijk verplicht? Wat is de rol van het bestuur en welke bestuursstijlen bestaan er? Waar zit ruimte voor bewoners en bestuur om een eigen karakter aan het besturen van een woongroep te geven? Dit levert interessante gesprekken op.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Op beide middagen spreken we veel met elkaar en doen we spellen waardoor we elkaar weer beter leren kennen. Die laatste zorgen voor afwisseling en veel gelach. De sfeer op beide middagen is buitengewoon plezierig en geeft een boost aan de saamhorigheid, laat goede communicatie zien en nodigt uit tot het nemen van verantwoordelijkheid. Een applaus voor de organisatie!

Dit initiatief, dat een afwisseling vormt met de plenaire vergaderingen, wordt voortgezet.