Landelijke Vereniging te gast in CW Houtwijk: thema: ‘zelfbeheer’

Zaterdag 7 maart was de jaarlijkse ledenvergadering van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen. Uit alle hoeken van het land melden zich ’s morgens bewoners van projecten. Gastheer – of gastvrouw, wat u wilt – is dit jaar Centraal Wonen Houtwijk.

In de ochtend komen huishoudelijk zaken ter sprake: (her)verkiezing van bestuursleden, jaarverslag, werkplan, etc. Na de rondleiding door ons gebouw, hoog tijd voor de gezamenlijke lunch, verzorgd door Marieke.

’s Middags staat het thema ‘Zelfbeheer’ centraal. De meeste woongroepen kennen een vorm van zelfbeheer. Daarnaast is dit onderwerp politiek actueel: m.i.v. 1 juli a.s. wordt het principe ‘wie betaalt, bepaalt’ een stringenter uitgangspunt, wat woningbouwverenigingen zal nopen tot ander beleid.

Dagvoorzitter Geertje van Vliet introduceert het thema ‘zelfbeheer’.

Allereerst kijken de bezoekers naar een videofilmpje, gemaakt t.g.v. het jubileum van een huurdersfederatie, waarin Adri Duivesteijn zijn toekomstvisie ontvouwt. Hij spreekt over de (nog altijd) onevenwichtige relatie tussen huurders en verhuurder. Vervolgens bepleit hij een andere vorm waarbij huurders eigenaar kunnen worden van een woning. Dit model, de wooncoöperatie, initieerde hij als wethouder in Almere.

Gerard de Jager (Woonbond) en Bram Arnold (CW Cirka, Leeuwarden) vertellen over de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van zelfbeheer. Naast de wooncoöperatie (huurders worden eigenaar), zien zij ook de beheercoöperatie (huurders krijgen een aantal beheerstaken toebedeeld).

Han Deggeller (lid van onze bewonerscommissie) bespreekt de dilemma’s waar C W Houtwijk tegenaan loopt in de beheerstaak ‘klein onderhoud’. Een praktijkvoorbeeld dus.

Met een glas in de hand – borreltijd intussen – ontstaat een geanimeerde discussie, informatief en inspirerend. Geertje dankt ieder voor zijn/haar bijdrage en nodigt uit aan tafel te gaan voor de gezamenlijke maaltijd, verzorgd door Annetta en Leo.

Al met al zien we terug op een bijzonder geslaagde dag!