Activiteiten

CW Houtwijk is een vereniging van actieve bewoners. In onze jaaragenda staan veel vaste activiteiten, waarover hieronder meer. De meeste zijn vrijblijvend, andere niet. Daarnaast organiseren bewoners geregeld spontaan eigen activiteiten. Want Centraal Wonen is per slot van rekening wat je er zelf van maakt!

Grote zaal

In CW Houtwijk hebben de bewoners de ‘grote zaal’ als centraal ontmoetingspunt voor een spelletje, koffiedrinken, feesten en vergaderingen. Regelmatig zijn er optredens van het huisorkest en andere muzikanten. Met een groot projectieschermscherm en een beamer functioneert de zaal ook als thuisbioscoop.
Op vrijdag- of zaterdagavond en zondagmiddag is de bar open om gezellig een drankje te drinken. Bewoners kunnen de grote zaal huren voor een eigen feest, al of niet met gebruik van de barfaciliteiten.

Feesten

Door het jaar heen vieren we verschillende feesten:

  • Jaarfeest: in september vieren we de verjaardag van onze bijzondere woongemeenschap.
  • Lentefeest: als de lente zich aandient vieren we dit binnen CW. Dan gaan we naar buiten voor activiteiten en eten gezamenlijk.
  • Pasen: jong en oud versieren eieren, soms worden ze verstopt, in ieder geval verschijnen ze bij het ontbijt of de lunch.
  • Sinterklaas: rond 5 december bezoeken Sinterklaas en de Pietermannen ons: een feest voor jong en oud.  Soms organiseren groepjes bewoners spontaan een pakjesavond of -middag.
  • Kerst: tijdens de kerstdagen wordt vaak een brunch georganiseerd.
  • Oud en Nieuw: vieren we altijd groots. ’s Middags met een oliebollencafé, ’s avonds met spelletjes en dansen in de grote zaal, vuurwerk in de binnentuin. Begin januari luiden we het jaar in met een nieuwjaarsreceptie. We heffen het glas en proosten op een mooi nieuw jaar. De voorzitter houdt een speech, waarin we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het nieuwe.

Plenaire vergadering

Circa zeven keer per jaar houden we een plenaire vergadering. We bespreken onderwerpen die betrekking hebben op het wonen, het beheer van het gebouw, de financiën, nieuws uit de werkgroepen, te organiseren activiteiten. Sommige bijeenkomsten zijn inhoudelijk, gericht op uitwisseling van ideeën, andere vooral op besluitvorming. Om deze ‘plenaires’ efficiënt maar ook gezellig te laten verlopen, heeft een bewoner ons getraind in effectief vergaderen.

Handen uit de mouwen

Wij hebben het zgn. ‘klein onderhoud’ in eigen beheer. Daartoe organiseren we regelmatig ‘doe-dagen’ waarop gezamenlijk klussen worden aangepakt, zoals het onderhoud van het hang- en sluitwerk, het schilderen van deuren en talloze reparaties. Hiervoor is geen technische kennis en kunde vereist. Iedereen kan meehelpen en juist het gezamenlijke ’doen’ past geheel in de geest van het ons woonproject.

Najaarsstorm

In het najaar maken we op een zaterdag of zondag het hele gebouw van binnen schoon, een verplichte activiteit voor jong en oud. De storm-coördinator bereidt deze grote schoonmaak voor. We beginnen met koffie en instructies en gaan dan verspreid over het gebouw aan de slag. Na het harde werken sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd en genieten van een spic-&-span-gebouw!

Twinkeltje

‘Twinkeltje’ was voorheen een biologisch winkeltje, vandaar deze twinkelende naam. Hier kunnen jongere kinderen samen naar een film kijken, oudere kinderen hun huiswerk maken. Volwassenen vinden dit een prettige plek om samen naar films of een serie te kijken, een puzzel te leggen of een spelletje te doen.
Ook menig werkgroep kiest deze ruimte voor het noodzakelijke overleg.

Zaterdagochtend: koffie

Zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur drinken (aspirant)-bewoners koffie, thee en limo in de grote zaal. Bij mooi weer zijn we uiteraard op het terras te vinden. En dan genieten we van onze tuin!