Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van Centraal Wonen Houtwijk

Het ‘geboortejaar’ van CW Houtwijk is 1979. De initiatiefnemers, Eef en Lenie Winterkamp en Pieter en Myriam Vink, waren vier van de dertig mensen die overbleven van een eerdere poging om een Haags, milieuvriendelijk centraalwonenproject neer te zetten.

Deze vier zoeken en vinden meer belangstellenden en zij krijgen in augustus 1979 gehoor bij de Raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. Als ook woningbouwvereniging ‘s-Gravenhage zich bereid verklaart aan het project mee te werken, is op 14 december 1979 de vereniging Centraal Wonen een feit. Deze vereniging wil een overkoepelende organisatie zijn voor meerdere projecten om zo het centraal wonen in Den Haag (en omstreken) te bevorderen. Zo ontstaat een groep die zich richt op een woningwet-huursector-project voor 42 huishoudens in Houtwijk.

In 1980 kiest men de architect Andries van Wijngaarden, die veel ervaring blijkt te hebben met sociale woningbouw. Veelvuldig overleg vindt plaats tussen de woningbouwvereniging en het inmiddels gevormde voorbereidingsteam.

1981

De beslissing valt over het terrein waar het project gebouwd kan worden. De architect en de toekomstige bewoners bespreken het ontwerp. Andries betrekt de bewoners bij het ontwerp door hen te vragen zelf ideeën op papier te zetten. Een aantal wensen t.a.v. milieuvriendelijk bouwen kan helaas niet in de bouw worden meegenomen. De werkgroep energie maakt zich sterk voor het plaatsen van een windmolen. De Vereniging Centraal Wonen Houtwijk wordt opgericht.
De voorlopige bouwkosten worden geraamd op 7 miljoen, de gemiddelde kale huurprijs schat men op fl 614,- (ongeveer
€ 280,-).

1982

Om te besparen op de bouwkosten – en daarmee op de huurprijzen – besluiten de a.s. bewoners plinten zelf aan te brengen en ook de wanden in hun toekomstige huis zelf af te werken. De statuten worden opgesteld en de woningen, totaal 49, verdeeld. De basisbedragen van de huren worden bekend gemaakt. Over de bestemming van de gemeenschappelijke ruimtes – achttien in totaal – wordt al nagedacht. De offerte van de windmolen is binnen en een maquette van CW is in de maak. Kurt Martens, de aannemer, maakt bekend dat de bouwtijd tien maanden zal zijn. Op 21 december slaat mevrouw Otter te Kolsté, lid van de gemeenteraad Den Haag, de eerste paal en de kinderen schilderen hem.

1983maquette-300x204

De statuten worden in september vastgesteld. Onder de geïnteresseerden blijken niet genoeg gegadigden te zijn voor de 3-kamerwoningen. De windmolen is te hoog en dat plan sneuvelt voornamelijk om die reden. De werkgroep interne bewegwijzering – een eis van de gemeente – gaat in december van start. Op 17 december 1983 is de eerste rondleiding op de bouwplaats!

1984

Het nieuwe jaar start met een reorganisatie van het bestuur. Twee leden van het bestuur zullen voortaan alle taakgroepen coördineren en elke taakgroep stelt een beleidsplan op. De overgebleven 3-kamerwoningen worden toegewezen. Een tuinarchitect ontwerpt de binnentuin. Het wat en hoe van de centrale ruimtes wordt vastgesteld: grote zaal, wasmachineruimtes, huiskamers en eetgroepen, de hobbyruimten. Ieder huisnummer krijgt een deel van de gangen en trappenhuizen toegewezen om schoon te houden.

eerste-paal1-300x204

In juni komen de eerste bewoners in het gebouw. De grote verhuizing komt nu al heel dichtbij. Door een gemeenschappelijke verhuiskaart maken de toekomstige bewoners aan hun omgeving duidelijk met hoeveel “buren” ze straks Centraal gaan Wonen. Eerst moeten de gangen en trappenhuizen nog geverfd worden tijdens een gemeenschappelijk verfweekend. De grote zaal krijgt een bar, de bergingen worden gekoppeld aan woningen, de buitenfietsenstalling door bewoners zelf gebouwd, vloeren van de gangen voorzien van een epoxy-laag (die overigens later wegens ondeugdelijkheid vervangen wordt door tegels), logeerkamers en hobbyruimtes ingericht en de tuin wordt voorbereid op de beplanting. Op 29 september is het dan zover! De heer Cees Hobo, adjunct-directeur van Woningbouwvereniging ’s-Gravenhage, verricht de officiële opening van het gebouw.opening-CW-ballonnen-oplaten-198x300

En verder..

Inmiddels is onze verhuurder van beheersvorm en naam veranderd: het is nu een stichting, met de naam Woningstichting Haag Wonen. CW Houtwijk sluit zich aan bij de huurdersorganisatie Haag Wonen, in 2001 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van bewoners van huurwoningen van Haag Wonen te behartigen.