30 km is hard genoeg!

GroenLinks en D66 steunen bewoners van o.a. Centraal Wonen in hun roep om 30 km op het gedeelte van de Escamplaan tussen Leyweg en Houtwijklaan. Maarten De Vuyst en Marieke van Doorn, gemeenteraadsleden van deze partijen én pleitbezorgers van 30-km-maatregelen, kwamen een kijkje nemen op de busbaan van de Escamplaan.

Dina en Bep, bewoners van CW, informeerden hen over de toekomstige verkeersontwikkelingen die flinke gevolgen hebben voor onze leefbaarheid. De Vuyst en Van Doorn waren verbijsterd over de plannen van de gemeente en gaan vragen stellen tijdens de raadsvergadering.

De Telegraaf besteedde aandacht aan onze zorgen en Discus TV stuurde een filmploeg; de uitzending hiervan is op 26 juni. We vertrouwen op een positief resultaat van deze aandacht en publiciteit.

Telegraaf artikel 30 km