Haagse discussieavond ‘Anders denken over wonen’

 

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Het is druk en buitengewoon geanimeerd op dinsdag 17 februari in de grote zaal van Centraal Wonen Houtwijk. Zo’n 60 belangstellenden, waaronder wethouder Joris Wijsmuller (SWDC) van de Haagse Stadspartij en diverse raadsleden, zijn afgekomen op de oproep van enkele bewoners van CW. Zij namen het initiatief om mensen die anders willen wonen bij elkaar te brengen.

De voorzitter, Nelleke Cornelissen, geeft drie deskundigen het woord:

  • Allereerst komt ‘de Groene Mient’ voor het voetlicht. Een groen dorp in de grote stad, zoals ze zelf hun 33 woningen noemen die straks in de Vruchtenbuurt gebouwd gaan worden. Een voorbeeld van zelfbouw, met sociale diversiteit, waar men in verbondenheid en ecologisch verantwoord wil samenleven. Aldus Edwin van Scherrenburg, die vertelt over het intensieve wordingsproces.
  • Marije Raap, gemeente Amsterdam, licht het zelfbouw-beleid toe en laat een groot scala aan projecten zien. Veel nieuwbouw, maar ook vrijkomend gemeentelijk vastgoed dat beschikbaar komt voor woningen, zoals scholen, een stadsdeelkantoor, de klusflat in de Bijlmer. De toehoorders krijgen een goed beeld van de 25% zelfbouw die de gemeente zich ten doel stelt t.a.v. haar woningbouw. De gemeente begeleidt de initiatieven o.a. met een stappenplan.
  • Brian Doucet, verbonden aan de Universiteit Utrecht, werpt vooral fundamentele vragen op, met als voornaamste: hoe willen we wonen in een stad?

Hierna ontstaat een levendige uitwisseling. Veel informatie wordt aangereikt door de Landelijke Vereniging Centraal Wonen, alsmede vanuit de Roggeveenstraat: bewoners die hun eigen straat willen kopen n.a.v. sloopplannen van hun woningbouwvereniging.

De avond wordt afgesloten met het plan een Haags platform ‘Stedelijke Ontwikkeling’ op te richten.

Lees mee

kinderwetDe nieuwe keuze van de CW-boekenclub is: De kinderwet.

De kinderwet gaat over een doodzieke zeventienjarige jongen die, samen met zijn ouders, een noodzakelijke bloedtransfusie weigert omdat dit in strijd is met zijn geloof als Jehova’s getuige. Besluit rechter Fiona Maye dat de jongen te jong is om zelf over leven en dood te beslissen of weegt het recht op vrije wil toch zwaarder?

De schrijver, Ian McEwan, is groots als stylist en plotbedenker, maar ook als moreel baken. Dat blijkt uit deze botsing tussen recht, geloof, gezag en menselijkheid. Een van de toppers van 2014, aldus de recensenten.

CW’ers en wachtlijsters zijn van harte welkom om mee te lezen en mee te praten op dinsdag 17 maart om 20.00 uur, bij Plony thuis.