Over CW Houtwijk

Wie zijn wij?

Centraal Wonen Houtwijk is een vorm van gemeenschappelijk wonen. Wij delen en beheren een aantal extra voorzieningen en zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor. Iedereen bewoont een zelfstandig appartement.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Ons woonproject is door bewoners na jarenlange voorbereidingen en onderhandelingen met gemeente en woningstichting in 1985 gestart. Het ligt op de hoek van de Escamplaan en de Albert Schweitzerlaan, grenzend aan een park in Den Haag Zuidwest. Het gebouw heeft de vorm van een opengewerkt carré, de woningen liggen rond een grote binnentuin. Er zijn appartementen met één, twee, drie, vier of vijf  kamers. Ze zijn gelijkvloers of hebben twee verdiepingen en zijn alle voorzien van badkamer, toilet en keuken. Het zijn dus zelfstandige wooneenheden en ze worden gehuurd van woningcorporatie Haag Wonen.

CW Houtwijk is aangesloten bij de Huurdersorganisatie Haag Wonen, in 2001 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van bewoners van huurwoningen van Haag Wonen te behartigen. We zijn ook lid van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen, evenals van de  Nederlandse Woonbond.

We wonen met ongeveer 85 mensen, 49 huishoudens verdeeld in een- en tweeoudergezinnen, alleengaanden, stellen: alle vormen zijn vertegenwoordigd. Ook alle leeftijden zijn bij ons aanwezig, van baby tot (jongere) oudere.

Voor iedereen

CW Houtwijk is een woonvorm die bewoners een breed scala aan gezamenlijke ruimtes biedt waar zij, samen met anderen, activiteiten kunnen ontwikkelen. We zijn er niet voor een bepaalde doelgroep. Het project staat open voor iedereen die een positieve bijdrage wil en kan leveren aan onze woongroep.

Het complex

Bewoners hebben de beschikking over achttien centrale ruimtes,  zoals een grote zaal met bar voor bijv. feestjes, kroegavonden, vergaderingen, sport en huisbioscoop. In de twee keukens-met-eetkamer kan gezamenlijk gegeten worden. Het Twinkeltje leent zich goed voor vergaderen of een film kijken. Verder beschikken we over een creatieve ruimte, een klushok, muziekkamer annex kledingkringloop, een stilteruimte, vijf wasmachineruimtes, een sauna, drie zonneterrassen en drie logeerkamers.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Sociaal

Leuke initiatieven zoals een kampeerweekend, een paas- of kerstbrunch en een dansfeest ontstaan regelmatig. Ook zijn er vaste momenten waarop bewoners elkaar ontmoeten zoals: koffie drinken op zaterdagochtend, de bar op vrijdag- of zaterdagavond en zondagmiddag, een sportclub op dinsdagavond, een tekenclub, een muziekgroep en diverse eetgroepen. De woongroep drijft op dit soort sociale contacten.

Milieuvriendelijk

Tijdens de bouw in 1984 hebben we er alles aan gedaan om zo milieuvriendelijk te kunnen wonen. In overleg met de aannemer, de architect en de woningstichting zijn de muren, vloeren en daken geïsoleerd, dubbele beglazing en thermostaatknoppen aan de radiatoren aangebracht. In 2008 werd de HR++ ketel geplaatst. Ons plan een windmolen te plaatsen kon geen doorgang vinden, we waren te vroeg…. In juli 2012 zijn onze zonnepanelen geplaatst en in gebruik genomen.

Meedoen

Om de woongroep in stand te houden, is de inzet van bewoners onmisbaar. Naast gezelligheid vraagt het een actieve bijdrage van eenieder. Bewoners participeren in minstens een à twee werkgroepen. Je kunt dan denken aan: het onderhoud van de tuin, het gebouw of de wasmachines, het organiseren van feesten, de website of het onderhouden van contact met de woningstichting. In de maandelijkse plenaire vergadering worden alle belangrijke beslissingen genomen, voorbereid door het bestuur. Het is dus van belang dat je bereid bent om hiervoor tijd vrij te maken, ook al heb je een druk bestaan. Daar tegenover staat een grote zeggenschap over de eigen leefomgeving.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Huurprijzen

Vrijwel alle woningen vallen qua inkomenseis en huurprijs onder de sociale woningbouw. Daarnaast betaalt elk huishouden een (energie)bijdrage tussen 17,50 en 35,20 per maand – de hoogte is afhankelijk van het aantal kamers – voor vnl. de energiekosten van de algemene ruimtes. De beheervorm van Centraal Wonen Houtwijk is een vereniging waarvan ieder huishouden lid is en waaraan ieder huishouden contributie betaalt.